Regulamin

Kwiaciarnia Olkusza. Kwiaciarnia internetowa Olkusz, kwiaty Olkusz. Dekoracje ślubne Olkusz kwiaciarnia zamów bukiet kwiaty prezent. Kwiaciarnia wysyłkowa Olkusz. Dostawa kwiatów na terenie miasta Olkusz i okolic.

Regulamin doręczania przesyłek kwiatowych

1. Ogólne warunki zamówienia

1.1.  Kwiaciarnia Internetowa Bukiecik, która ma swoją siedzibę w Olkuszu, realizuje dostawę przesyłek kwiatowych za pośrednictwem lokalnych kwiaciarni na terenie całej Polski.
1.2. Zamówienia dokonywane przez Internet są obowiązujące. Zamówienia dokonywane telefonicznie lub osobiście w siedzibie kwiaciarni internetowej są wiążące.
1.3. Zmiany zamówienia mogą być dokonywane telefonicznie, nie później niż na cztery godziny przed początkiem terminu doręczenia przesyłki do Odbiorcy w przypadku dostawy produktów przez lokalne kwiaciarnie.
1.4. Kwiaciarnia Internetowa Bukiecik nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki kwiatowe, które zostały opóźnione lub nie dostarczone z powodu podania błędnych danych przez Nadawcę lub braku płatności za złożone zamówienie.

1.5. Kwiaciarnia Internetowa Bukiecik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niewykonanie usług spowodowane katastrofami naturalnymi i innymi zdarzeniami losowymi, awariami sieci telekomunikacyjnych i systemów obsługujących płatności elektroniczne. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Kwiaciarnia Internetowa Bukiecik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji, a także o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia.
1.6. Kwiaciarnia Internetowa Bukiecik realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo opłacone.
1.7. Przy wyborze przez Nadawcę przesyłki kwiatowej form płatności opisanych w punktach: 3.1.2 i 3.1.3. niniejszego Regulaminu realizacja przesyłki kwiatowej dokonywana jest po zaksięgowaniu na koncie bankowym przez Kwiaciarnia Internetowa Bukiecik wpłaty lub realizowana jest po przesłaniu drogą mailową lub faksem do Biura Obsługi Klienta potwierdzenia jej dokonania.
1.8. Walutą zamówienia są PLN, w walucie tej dokonywane będą również ewentualne zwroty.
1.9. Potwierdzenie zamówienia przesyłki kwiatowej przesyłane jest na podany przez Nadawcę adres e-mail lub potwierdzone jest przez pracownika Biura Obsługi Klienta telefonicznie na wskazany przez Nadawcę numer kontaktowy.
1.10. Jeżeli w wyznaczonym przez Nadawcę czasie doręczenia przesyłki kwiatowej, Odbiorcy nie będzie pod wskazanym w zamówieniu adresem, nasz kurier pozostawi wiadomość, w której zawarta będzie informacja o przesyłce, adresie kwiaciarni realizującej zamówienie oraz o danych kontaktowych Kwiaciarni Internetowej Bukiecik. W przypadku podania przez Nadawcę numeru kontaktowego do Odbiorcy przesyłki kwiatowej kurier będzie kontaktował się z Odbiorcą przesyłki telefonicznie.

 

2. Czas realizacji zamówień

Dostawa przez lokalne kwiaciarnie
2.1. Realizacja zamówień na dostawę przesyłek kwiatowych odbywa się w następujących terminach
2.1.1. Dostawa przesyłki w dniu składania zamówienia – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 15.00 (dni robocze)
2.1.2. Dostawa przesyłki kwiatowej w sobotę i niedzielę – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 15.00 w piątek
2.2. Realizacja dostawy przesyłek kwiatowych do Odbiorców odbywa się w godzinach:
2.2.1. Od godziny 9.00 do godziny 20:00 od poniedziałku do piątku w dwu godzinowym zakresie czasowym (do wyboru przy składaniu zamówienia)
2.2.2. Od godziny 09.00 do godziny 18:00 w soboty i niedziele w dwu godzinowym zakresie czasowym (do wyboru przy składaniu zamówienia)
2.3. Kwiaciarnia internetowa Bukiecik nie realizuje dostawy przesyłek kwiatowych w dni ustawowo wolne od pracy
2.4. W dniach 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku nie gwarantujemy dostawy kwiatów na konkretną godzinę. Realizacja dostawy przesyłek kwiatowych odbywa się w godzinach od 8:00 do 21:00 bez możliwości wyboru mniejszego przedziału godzinowego.
2.5. Przesyłki kwiatowe połączone z prezentami dostarczane są w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia i opłacenia zamówienia.

3. Formy płatności

3.1. Przy dokonywaniu płatności przez Nadawcę przesyłki kwiatowej udostępniamy następujące formy płatności:
3.1.1. Płatność przelewem elektronicznym mTransfer – mBank
3.1.2. Płatność przekazem pocztowym
3.1.3. Płatność przelewem bankowym

3.1.4. Płatność przelewem internetowym za pośrednictwem systemu PayU

3.1.5. Płatność kartą kredytową on-line

 

4.  Wielkość zamawianego bukietu

4.1. Wielkość bukietu w Kwiaciarni Internetowej Bukiecik jest odzwierciedleniem zamawianego bukietu jak na zdjęciu i zgodny z opisem produktu.

 

5. Zwrot towaru przez konsumenta

5.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
5.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
5.2.1. świadczeń usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu,
5.2.2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5.2.3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
5.3. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego.
5.4. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5.5. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
5.6. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 4, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
5.7. Kwiaciarnia internetowa Bukiecik nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje należy składać w Biurze Obsługi Klienta serwisu Kwiaciarni Internetowej Bukiecik:
6.1.1. Telefonicznie pod numerami: 507 13 33 16 lub 512 24 41 40
6.1.2. E-mailem na adres biuro@wp3.azula.pl
6.1.3. Pisemnie na adres siedziby firmy.
6.2. Wszelki reklamacje dotyczące doręczenia przesyłki kwiatowej dla indywidualnego Odbiorcy przez Kwiaciarnią Internetową Bukiecik rozpatrywane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.
6.3. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Reklamacje dotyczące składu lub jakości przesyłki kwiatowej rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o dokumentację zdjęciową przesłaną przez Nadawcę lub Odbiorcę przesyłki kwiatowej.
6.4. Kwiaciarnia Internetowa Bukiecik w przypadku kwiatów dostarczanych przez lokalne kwiaciarnie gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 2 dni od dnia ich doręczenia do Odbiorcy.

 

 

Prywatność Klienta – dane bilingowe

Złożenie zamówienia w Serwisie wymaga podania danych zarówno Nadawcy jak i Odbiorcy przesyłki kwiatowej. Dane Nadawcy wykorzystywane są przez Kwiaciarnię Internetową Bukiecik do kontaktu z Klientem a dane Odbiorcy wykorzystywane są do realizacji zamówienia. Dane Nadawcy nie są ujawniane Odbiorcom przesyłek kwiatowych. W tym celu udostępniliśmy dla Państwa pole „BILECIK / Uwagi do zamówienia” i w nim mogą Państwo umieścić te informacje. Pozostawienie przy składaniu zamówienia pustego pola „BILECIK / Uwagi do zamówienia” oznacza, że przesyłka kwiatowa będzie anonimowa! Zmiana lub usunięcie danych bilingowych wymaga wysłania wiadomości e-mail o treści „usuń” na adres: biuro@kwiaciarnia.okusz.pl   Dane osobowe Klienta oraz Odbiorcy przetwarzane są w celach prowadzenia działalności handlowo-usługowej przez Kwiaciarnię Internetową Bukiecik zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833). Mają Państwo prawo do wglądu do danych oraz do ich poprawienia lub usunięcia.
Najczęściej zadawane pytania.

Jak wysłać kwiaty ?
Z Kwiaciarnią Internetową Bukiecik możesz zamówić kwiaty przez internet, telefon, e-mail, sms: 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu.

Zamówienie telefoniczne:
Prosimy o kontakt pod numerem telefonu  507 13 33 16, 512 24 41 40 lub 12 44 31 507, 32 723 22 35
Zamówienie e-mailem*:
Adres e-mail: biuro@wp3.azula.pl
Zamówienie sms*:
507 13 33 16, 512 24 41 40 lub 12 44 31 507, 32 723 22 35
Godziny pracy infolinii:
Codziennie  9:00-18:00

*Zamówienia drogą mailową, sms.

Aby zamówić kwiaty drogą mailową lub sms należy wysłać do nas informacje dotyczące zamawianego produktu, wraz z dowodem wpłaty na adres: biuro@wp3.azula.pl
Zamówienie musi zawierać takie informacje jak:
Dane zamawiającego: Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy
Nazwa bukietu
Dane odbiorcy: Imię, Nazwisko, Adres, Telefon kontaktowy
Data i godzina dostawy
Treść Bilecika

 

Jak szybko doręczane są kwiaty ?
Gdy złożysz i opłacisz zamówienie do godziny 15:00 twoje kwiaty dostarczymy tego samego dnia. Gwarantujemy dostawę bukietów na terenie całej Polski za pośrednictwem jednej z naszych zaufanych kwiaciarni. Bardzo nam zależy aby podany czas dostawy został zachowany jednak nie zawsze jest to możliwe ze względu na czynniki od nas niezależne np.: korki, remonty dróg, wypadki, pomyłki firm zewnętrznych itp.

Czy muszę się rejestrować przy składaniu zamówienia?
Nie, rejestracja nie jest obowiązkowa. Mimo tego bardzo zachęcamy do rejestracji, bo niesie ona za sobą szereg korzyści.

Ile czasu przed planowanym terminem doręczenia należy złożyć zamówienie ?
Najlepiej złożyć zamówienie z wyprzedzeniem na 2-3 dniowym.

Jak można zapłacić za przesyłkę kwiatową?
Płatności można dokonać kartą kredytową (przez internet i telefon), przelewem elektronicznym, przelewem bankowym na konto, przekazem pocztowym na adres firmy.

Czy do przesyłki można dołączyć tekst?
Tekst można dołączyć wpisując go w polu BILECIK / Uwagi do zamówienia podczas składania zamówienia, zostanie dołączony do kompozycji kwiatowej.

Czy odbiorca może się dowiedzieć od kogo są kwiaty ?
Odbiorca dowie się od kogo są kwiaty tylko wtedy jeżeli podpiszesz się na „Bileciku / Uwagi do zamówienia”. Żadne informacje o nadawcy nie są przekazywane odbiorcom przesyłek kwiatowych.

Co się dzieje z danymi, które podaję?
Kwiaciarnia internetowa Bukiecik przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa informacji, które podajesz. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Czy kwiaty doręczane są do rąk własnych?
Tak, jedynie w przypadku dużych firm i hoteli przesyłki zostawiane są na recepcji.

Jeżeli adresata nie ma pod wskazanym adresem?
Jeżeli w wyznaczonym przez Państwa czasie dostarczenia przesyłki kwiatowej, Odbiorcy nie będzie pod wskazanym adresem kurier pozostawi wiadomość, w której zawarta będzie informacja o przesyłce, adresie kwiaciarni realizującej zamówienie oraz o danych kontaktowych Kwiaciarni Internetowej Bukiecik. Jeżeli w terminie jednego dnia roboczego Odbiorca nie skontaktuje się z kwiaciarnią lub biurem Kwiaciarni Internetowej Bukiecik, przesyłka zostanie anulowana. W przypadku, gdy Nadawca przesyłki będzie chciał przesłać bukiet ponownie musi powtórnie złożyć i w pełni opłacić zamówienie.

 

Jak zamawiać?

  • Przejrzyj naszą ofertę.

Aby ułatwić Ci wybór podzieliliśmy nasze kompozycje na odpowiednie kategorie. Pamiętaj, że przyjmujemy także zamówienia specjalne. Jeśli nie możesz znaleźć bukietu, który Cię interesuje, lub chcesz dany bukiet w innej wersji np. kolorystycznej, skontaktuj się z nami – telefonicznie lub mailowo. Dzięki Kwiaciarni Internetowej Bukiecik mogą Państwo wysyłać kwiaty i upominki przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienie złożone w kwiaciarni internetowej trafia bezpośrednio do realizacji i kwiaty doręczane są w 24 godziny od chwili otrzymania zapłaty za nie. Kwiaty wraz z upominkami doręczane są w 48 godzin.

  • Dodaj do koszyka wybrany produkt

Koszyk zawierać będzie produkty, które zostały już wybrane. W koszyku mogą Państwo dokonać zmian ilości. Można też dołączyć dodatki takie jak: bombonierka, wino, bielizna, nietypowy prezent  itp.

  • Realizacja zamówienia i akceptacja regulaminu
  • Formularz zamówienia

Wypełniając formularz wpisujecie Państwo dane Nadawcy i Odbiorcy oraz numery telefonów, datę i godzinę doręczenia kwiatów do Odbiorcy oraz formę płatności. Pole „Bilecik/Uwagi” służy do podawania treści bileciku oraz dodatkowych zaleceń dotyczących realizacji zamówienia np. preferowany kolor bukietu, zastąpienie jednego kwiatka innym itp.

  • Potwierdzenia zamówienia

W tym kroku pokazuje się nam okno ze wszystkimi wypełnionymi danymi w formularzu zamówienia. Należy sprawdzić ich poprawność. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe zatwierdzamy je przez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie”.  Wypełniając formularz zamówienia automatycznie akceptujecie Państwo regulamin.

  • Płatność:

Aby zakończyć proces składania zamówienie należy dokonać płatności przez kliknięcie „Wyślij płatność”. Nastąpi przekierowanie na stronę płatności gdzie będziemy mogli dokonać wpłaty. Przelew należy dokonać na poniższe konto:

Kwiaciarnia Internetowa Bukiecik
Mateusz Stach
Osiek 171
32 -300 Olkusz
NIP: 637-207-41-85
REGON: 120282830

Bank internetowy  Alior Sync
66 2490 1044 0000 4300 2202 7687

 

Realizujemy również zamówienia specjalne, według indywidualnych życzeń!

Kwiaciarnia internetowa z Olkusza. Dekoracje ślubne Olkusz kwiaciarnia zamów bukiet kwiaty prezent. Kwiaciarnia wysyłkowa Olkusz. Dostawa kwiatów na terenie miasta Olkusz i okolic. Kwiaciarnia internetowa Olkusz, kwiaty Olkusz., Dekoracje Ślubne Olkusz